Muziekvereniging

Geschiedenis

Onderdelen

Info

Nieuws

Agenda

Fotos

Gastenboek

Sponsoring

ContactOnze geschiedenis

Een greep uit 100 jaar
Hieronder enkele feiten uit de KNA-historie. Sinds 2004 heeft KNA een volwaardig boek waarin de geschiedenis van de muziekvereniging tussen 1902 en 2003 veel uitgebreider beschreven is. Het luxe uitgevoerde boek telt 110 pagina's, een namenregister en ruim 200 afbeeldingen. Het boek is te bestellen via het secretariaat van KNA. De prijs bedraagt €35.- (januari 2005).Voor leden en donateurs is de prijs €18,- (januari 2008)
Klik ook hiernaast op "Fotos" en bekijk "100 jaar KNA" met foto's uit het jubileumboek.

Er was eens een Bennebroekse onderwijzer die het nodig achtte een muziekvereniging op te richten. Aan het begin van de vorige eeuw diende hij bij het gemeentebestuur het verzoek in om een (zijn) schoollokaal twee avonden per week te mogen gebruiken voor de muziekbeoefening.

De toestemming kwam want op 30 augustus en op 2 september 1902 vonden de eerste repetities, van wat uiteindelijk Muziekvereniging KNA werd, plaats.

Voor de aankoop van muziekinstrumenten deed men iets, dat nu door de leden van de vereniging nog steeds met zekere regelmaat gedaan wordt: er werd geld ingezameld. In een collecte ten behoeve van aanschaf van instrumenten werd door de Bennebroekers 600 gulden bijeengebracht, terwijl de familie Willink nog eens 300 gulden (en een vaandel) schonk. De vereniging vormt daarmee in 1903 een echt Harmoniegezelschap.

In 1908 duikt de naam "Harmonie Kunst na Arbeid" in de archieven op en het lijkt allemaal heel voorspoedig te gaan, totdat in 1910 om onduidelijke redenen de vergunning om het schoollokaal te gebruiken werd ingetrokken. Het toenmalige KNA-bestuur ging echter niet bij de pakken neerzitten en stelde meteen een daad: een subsidieaanvraag om ergens een lokaal te kunnen huren.

De subsidie kwam niet, maar dat bleek ook als snel niet meer nodig omdat Baron A.J.E. van Ittersum er lucht van kreeg. In februari 1910 bood hij namelijk KNA persoonlijk oefenruimte aan.

Deze situatie duurde twee jaar, want op 18 maart 1912 besloot de gemeenteraad dat er weer - maar nu slechts één avond per week - gebruik gemaakt mocht worden van het schoollokaal.

Muziektent
Kunst na Arbeid was een bloeiende vereniging. Men was begin jaren dertig zelfs in staat om een muziektent aan te kopen. Toen deze op het terrein van de freule Willink geplaatst was wilde men er ook graag een concours gaan houden. Aan de gemeenteraad werd verzocht een medaille beschikbaar te stellen. De burgemeester was daar wel voor in, echter er was ook tegenstand: KNA had in eerdere jaren al eens een festival georganiseerd en toen gelden overgehouden. Van de opbrengst had men zelfs 'costuums' gekocht. Dus geen subsidie voor een concours dat bovendien op zondag zou plaatsvinden! Of de tegenwerping van de burgemeester, dat men na kerktijd pas zou beginnen, wethouder Dubbis kon overtuigen weten we niet. In elk geval werd er op 17 november 1931 fl 5,- ten behoeve van een medaille geschonken. Zeven jaar later werd een subsidieaanvraag om het terrein van de muziektent op te knappen afgewezen want de gemeenteraad wilde de muziektent liever naar de Wilhelminalaan verplaatsen...

Uiteindelijk heeft de muziektent daar - op de hoek van de Schoollaan - tot in de oorlogsjaren gestaan. Of Bennebroek ooit nog eens een muziektent rijk zal zijn is nog steeds een vraag.

Concoursen
Pas na de oorlog laat KNA weer van zich horen in de gemeentelijke stukken. De gemeenteraad buigt zich op 3 november 1947 weer over een verzoek om een concours, nu samen met een kermis, te houden. De datum daarvan werd zaterdag 15 mei, mits men om 11 uur zou sluiten.
Twee-en-dertig jaar later gebeurt er weer iets dat echt het vermelden waard is. KNA ontvangt op 22 maart 1979 bij koninklijk besluit de Erepenning van Verdienste. Of het hieraan gelegen heeft is niet te zeggen, maar het meedoen aan muziekfestivals werd voor de daarna afslankende vereniging echt een probleem.

De historie is er trouwens sowieso een van pieken en dalen. Op 15 oktober 1965 splitste een belangrijk deel van de vereniging zich af als ‘Drumband Vogelenzang’. Een situatie die tot begin jaren negentig voortduurde.
Als we over concoursen spreken en we een blik in de KNA-prijzenkast werpen, valt duidelijk op dat vooral Drumband Vogelenzang een flink aandeel in het eremetaal heeft gehad.
De tamboers deden het in de loop der jaren zo goed dat ze zelfs landelijk hoog in aanzien stonden en regelmatig in de prijzen vielen. Na de vette kwamen ook in Vogelenzang de magere jaren en besloot men aanvankelijk eind jaren tachtig tot een soort 'joint venture' met KNA uit Bennebroek dat in die tijd ook goed versterking kon gebruiken. Geleidelijk is Drumband Vogelenzang samengesmolten met KNA. Het logo van de ‘nieuwe’ club bestond voortaan uit de wapenschilden van Bennebroek en Vogelenzang. Aanvankelijk noemde men het nieuw samengestelde muziekgezelschap zelfs ook nog 'Meerklank', mede vanwege het gebouw waarin geoefend werd en om de Zwaanshoekse leden (Haarlemmermeer) te plezieren. Na een paar jaar echter werd het toch weer 'Kunst na Arbeid'.
Niet in het boek maar wel het melden waard: KNA's drumfanfare heeft in het najaar van 2006 voor het laatst een prijs gewonnen. Het was met een showoptreden waar de IJmuiderharmonie won, maar ons kleine KNA trots boven Damiate eindigde en de derde prijs in de wacht sleepte.
 

Eigen gebouw
1987 is het jaar dat eindelijk een degelijke eigen oefenruimte in gebruik kon worden genomen. Op 24 april 1987 legde A.W. Hulsebosch, op dat moment het oudste K.N.A-lid, de eerste steen voor het nieuwe verenigingsgebouw aan de Zandlaan. In december van dat jaar wordt het onderkomen van de muziekvereniging 'De Meerklank' gedoopt.

In de periode 2019-2022 heeft het gebouw gefaseerd een grote renovatie ondergaan.

Het gebouw is tot op de dag van vandaag nog steeds het bruisende centrum van aktiviteiten van muziekvereniging KNA.