Muziekvereniging

Geschiedenis

Onderdelen

Info

Nieuws

Agenda

Fotos

Gastenboek

Sponsoring

ContactAlgemene informatie

Op deze pagina vindt u adressen en telefoonnummers, informatie over het boeken van de bigband of informatie over het lidmaatschap of eventuele andere zaken.

Het bestuur

Naam

Functie

Telefoon

Guus Beliën

Voorzitter

023 - 5845906

Piet Magré

Penningmeester

06 - 11288950

vacature

Secretaris

 Lidmaatschap

Bij het secretariaat kan informatie worden ingewonnen over het lidmaatschap van de bigband, de muziekband en muziekeducatie.
 •    De muziekopleiding voor zowel de jeugd (vanaf 8 jaar), als de volwassene wordt in-huis verzorgd. Instructie wordt gegeven door gediplomeerde ervaren leerkrachten.
 •    Jeugd met ervaring, kan in overleg met de instructeur doorstromen naar een orkest.
 •    Lesgeld is in principe inclusief lesboeken. Wij hebben enkele instrumenten in eigen beheer, deze worden in bruikleen gegeven. Mocht u een instrument willen bespelen, dat wij niet meer in voorraad hebben, dan wordt in overleg een huurprijs afgesproken.
 •    Onze leden komen uit Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek, maar we hebben er ook uit de rest van de Haarlemmermeer, Haarlem en Hillegom


Contributie orkestleden per maand*:

Muziekband

€ 18,-

Big Band

€ 21,-

 

 

*) Contributieverplichting loopt parallel aan het boekjaar.

 


Muziekeducatie


De landelijke federatie van haromie- en fanfare verenigingen - KNMO - hanteert een leerplan met muziekexamens. Voor de bijvoorbeeld gitaargroepen is zoiets dergelijks niet voorhanden. Daarom heeft KNA al in 2002 voor lerende leden een leerplan opgesteld. Met behulp van instructeurs is er een eigen "muziekboek" geschreven, waarin de basismuziektheorie is opgenomen.
In het boek worden o.a. de volgende punten behandeld:
    •    iets over soorten muziek(verenigingen)
    •    muzieknoten, rusten, tellen enz.
    •    enkele termen uit de muziek en wat een dirigent doet
    •    muziek terwijl je loopt
Vooral leerlingen zonder AMV-muziekschoolbasis ondervinden door de mogelijkheid van zelfstudie met het KNA-muziekboek grote steun bij de instructielessen.

Muziekeducatie binnen de vereniging vindt plaats op basis van vraag en aanbod.

 

Boekingen:

mail: muziek@knabennebroek.nl

telefoon: 023-5335582  of  06-22224425

 


Verenigings Statuten en Huishoudelijk Reglement:


Download Statuten
Download Huishoudelijk Reglement


Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden